fredag, oktober 07, 2005

Varför läser ni inte böcker, killar?

På sista tiden har man kunnat läsa artiklar i SvD och DN om larmrapporter som säger att pojkarna i skolan inte längre läser skönlitteratur och att de läser långsammare och har sämre läsförståelse. Var tredje pojke i nian vill inte läsa http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_10660938.asp Sport för tålmodiga http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=468015
Samtidigt lägger vi ner biblioteksfilialer och vi bibliotekarier känner att människor inte känner till vad vi gör och vad vi kan.Tillsammans med lärarna skulle vi kunna råda bot på en del av problematiken med barns minskade läsande och försämrade läsförmåga. Ändå är det ingen som tänker på att det kanske finns ett samband mellan försämrad biblioteksverksamhet, osynliggörandet av bibliotekariekompetensen och att barn faktiskt läser sämre än tidigare. Självklart bär vi själva en del eller kanske hela skulden till detta men vi har sannerligen inte haft något som helst flyt heller.
En annan sak man kan undra över om det är så farligt att pojkar inte längre läser så bra? Kanske har de kommit på något som vi mossiga vuxna inte fattat? Kanske är läsande en kompetens som inte kommer att vara så viktig i framtiden? Vad tror ni?

Anna

Vi har blivit uppmärksammade!

Vi har blivit uppmärksammade i bloggvärlden. WebbIT Bibliotek är blogg som vill förmedla IT-lösningar, som används på de svenska folk- och skolbiblioteken och vara ett hjälpmedel vid bibliotekens webbutveckling och som drivs av nätverket för IT-konsulenter, som arbetar på olika länsbibliotek runtom i Sverige, har lagt den här bloggen till sin lista över biblioteksbloggar. http://www.lb.stockholm.se/webbit/kod/blogg.htm Att bloggare läser och kommenterar andras bloggar verkar vara vanligt. Men tyvärr verkar det som om det är betydligt svårare att nå ut till andra än de redan frälsta. Har någon några tips?


Anna

Intressant artikel!

Hittade en intressant artikel http://www.diu.se/nr2-05/nr2-05.asp?artikel=s20 i den mycket läsvärda tidskriften Datorn i utbildningen. Där framför AnnBritt Enochsson, universitetslektor i pedagogik och forskarassistent vid Interaktiva Institutet, intressanta tankar om vikten av att skolelever får undervisning i informationssökning och källkritik. Artikeln är jättebra men inte någonstans nämns ordet bibliotek eller bibliotekarie. Hur ska man tolka det?

Anna Larsson

Biblioteksdöden!

Härom veckan kunde man läsa i Hallandsposten att man tänker lägga ner flera biblioteksfiliar i Laholm. http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=82805 och http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=84029 De kommer dock att fortsätta att hålla öppet på dagarna då de fungerar som skolbibliotek. Det är ju bra, men min erfarenhet är att barn lånar böcker även på andra tider än när skolan är igång. En del barn använder dessutom biblioteket som en rekreationsplats efter skolan. Det finns alltså behov att fylla, både intellektuellt och socialt, på andra tider. Och vad kommer att hända i förlängningen? Det verkar som om det går väldigt lätt att lägga ner biblioteksfilialer. Vem vet i framtiden kanske det kommer att gå lika lätt att lägga ner skolbibliotek?

Informationsteknologins utveckling kommer att innebära att vi snart kommer att kunna tillgodose våra behov av kunskapsinhämtning och skönlitteraturläsande hemma framför vår egen dator - om vi har en dator samt om vi har tillräckliga kunskaper för att använda oss av den nya tekniken... Om alla barn hade det skulle allt vara frid och fröjd. Då skulle vi kunna satsa på att bygga upp digitala bibliotek.

Jag är politiskt engagerad och väldigt ofta får jag frågor från politiskt engagerade personer som undrar om och när man kommer att lägga ner filialerna i Halmstad och ersätta dem med bokbussen. Själva frågan och deras lösning på problemet - bokbussen, tyder på att många inte ens känner till den digitala delen i bibliotekens verksamhet eller den funktion biblioteket fyller eller i alla fall borde fylla i barnens lärande. De ser biblioteket som en ett ställe där barn och vuxna kan låna romaner. Självklart fungerar det att låna skönlitteratur på bestämda tider en gång i veckan och genom planering förse sig så det räcker tills nästa gång biblioteksbussen kommer, men den andra funktionen biblioteket har, det vill säga att finnas till hands när någon vill lära sig något, måste ske här och nu. En som verkar tycka som jag är Kalle Güettler, författare, bibliotekspedagog och ordförande i Nationella Skolbiblioteksgruppen. Han´har skrivit en intressant artikel i SvD http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_10309928.asp

Anna Larsson

måndag, maj 23, 2005

Tack för den här terminen!

Under våren har femmorna och sexorna på Vallåsskolan fått undervisning i biblioteket. De har fått lära sig hur man söker information i NE samt hur man söker efter böcker i katalogen och hittar den på hyllan. Upplägget för NE har varit att eleverna fått ett antal frågor som de sedan ska försöka besvara med hjälp av NE. Upplägget för katalogdelen har varit detsamma d.v.s. att svara på ett antal frågor genom att söka i katalogen och därfter leta upp boken på hyllan. Det har varit jättekul för oss i personalen och det tror jag eleverna också tyckt och så har de blivit jätteduktiga på att söka information.

Vi ses till hösten igen!

Anna

måndag, maj 16, 2005

Till lärarna på Vallåsskolan!

Som jag skrev i det förra inlägget jobbar vi ganska mycket med vårt mediebestånd. Därför behöver vi information om hur ni lärare arbetar med era ämnen och teman. Nedan kommer en kopia på det dokument ni fått tidigare.

Ämnes- temainventering

Vi gör nu en omfattande gallring på fackavdelningarna och gör
en del nya inköp som vi gärna vill anpassa till era behov.

Därför undrar vi i vilka ämnen och ungefär när under läsåret ni på de olika stadierna gör återkommande tema-arbeten?

Förmedla ämne och namn på tema före 1:a juni!


Hälsningar Kjell, Sofia och Anna

Medieplanering

Just nu håller vi på att gå igenom vårt bestånd av facklitteratur. Det innebär att vi gallrar gamla inaktuella böcker och köper in nya fräscha böcker istället. Eftersom vi är ett integrerat skol/filialbibliotek kommer våra inköp att anpassas till lärarnas önskemål. Vidare kommer vi framöver att satsa på vårt skönlitteraturbestånd. Kom gärna med inköpstips!

Anna

måndag, maj 09, 2005

Välkommen till Vallås biblioteks blogg!

Idag är det premiär för Vallås biblioteks blogg. Här kommer vi på biblioteket att skriva om aktuella händelser på biblioteket och svara på era frågor. Och så vill vi gärna diskutera frågor som rör biblioteksfrågor i största allmänhet och frågor som rör integrerade skol-, och filialbibliotek i synnerhet.

Välkomna!

Personalen på Vallås bibliotek